Wat mag je verwachten van de alarmcentrale Mutas?

Administratieve bijstand

De alarmcentrale stelt een dossier op en zendt, indien nodig, de nodige documenten naar het ziekenhuis of de zorgverstrekker.

Medische bijstand

De alarmcentrale overlegt met de behandelende geneesheer in het buitenland. In samenspraak met de behandelende geneesheer wordt ook beslist of een repatriëring noodzakelijk is.

Financiële bijstand

De alarmcentrale regelt de betaling van de kosten van de ziekenhuisopname. Ze stuurt de ontbrekende documenten en/of een betalingsgarantie voor de kosten van jouw opname.

Handen geprikt tijdens cactusknuffelen
in Mexico?
Trommelvlies gescheurd door brullende leeuwen in Tanzania?
Kaak ontwricht aan een
XXL-hamburger in New York?
Hoofd bezeerd aan een vallende
kokosnoot in Tailand?